Huisreglement

De toegang tot het festivalterrein is enkel toegestaan aan:

 • personen in het bezit van een geldig toegangsbewijs
 • festivalmedewerkers
 • hulpdiensten

De toegang tot het festivalterrein is verboden voor personen in het bezit van:

 • voorwerpen die gevaarlijk of hinderlijk kunnen zijn voor andere personen of voor het normaal verloop van het festival
 • professionele film-, foto- en audio-apparatuur, behalve mits toestemming organisatie
 • voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden (zoals knipmessen, scherpe stokken,…); wanneer iemand met wapens, die door de wet verboden zijn, op het terrein probeert te komen, wordt automatisch de politie verwittigd
 • ALCOHOL & DRUGS
 • Het is aan de festivalgangers niet toegestaan eigen drank mee te brengen. Dit wordt gecontroleerd bij de toegangscontrole.

HET BETREDEN VAN HET TERREIN HOUDT IN

 • het dragen van het geldige skalulfeesten-polsbandje dat men krijgt na afgifte van ticket of betaling. Bij doorknippen of scheuren zijn de bandjes niet meer geldig!
 • het tonen van dit bandje bij vraag daartoe door de mensen van de groep toezicht en toegangscontrole
 • de instructies op te volgen van de mensen van de groep veiligheid

HET VERBLIJF OP HET FESTIVALTERREIN HOUDT IN

 • zich enkel te begeven in de voor het publiek voorziene zones 
 • ten allen tijde de richtlijnen van de mensen van de groep veiligheid opvolgen
 • een elementair respect voor de omgeving: u wordt vriendelijk verzocht de aangeboden afvalcontainers en de voorziene sanitaire infrastructuur te gebruiken

Het is strikt verboden:

 • op tenten, constructies en afsluitingen te klimmen
 • de orde te verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen
 • vuur te maken op of rond het festivalterrein

Deze website gebruikt cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.